Мисия

Основна мисия на ИнсайтЕър е да подобрява качеството на живот на закрито.

ИнсайтЕър осигурява сензорни мрежи измерващи и гарантиращи качество на въздуха, като чрез тях се наблюдават и анализират всички показатели в реално време. Тази онлайн, клауд базирана система е в основата на нашите системи за мониторинг.

Ние вярваме, че само чрез осъзнати действия по елиминиране на въздушните замърсители, може да се очаква дълготрайно подобрение на човешкото здраве. Освен измервателни системи, ние предлагаме цялостни решения за подобряване на качеството на въздуха.

По време на дългогодишния си опит в сферата, нашият екип се е посветил на качественото изследване на параметрите във въздуха и тяхното влияние върху човешката дейност на закрито. Знанията върху специфичните нужди за различни бизнеси или крайни клиенти, ни помагат да изготвяме най-ефикасни предложения, според конкретния проект.

Във времена на глобална пандемия, наша цел е да информираме възможно най-голяма аудитория за сериозността на въздушното замърсяване на закрито, както и да дадем конкретни насоки за това как да предпазим здравето си, да подобрим концентрацията и ефективността си на работа и как да намалим производствените разходи.

 

Научете повече за различните ни приложения или се свържете директно с нас.

Защо да ни изберете

High quality of products
The data deliverd by the InsightAir’s sensor network outperforms the data generated by professional air quality device, measuring only a single point in the time and space.
Affordable prices
Much valuable and accurate insights can be gained from multiple locations logging via InsightAir’s sensor network at affordable prices compared scientific devices.
Experienced professionals
Our experienced team is passionate about air quality, creating innovations and giving insights to our partners.