Съществуват ли възможности за бизнес от рисковете за околната среда?

Екологични рискове в сегашната икономическа система.

Основните рискове за околната среда са изменението на климата, замърсяването, недостигът на вода и нарастващата конкуренция за ресурси. Бизнесът търси нови начини да превърне тези рискове във възможности. Това води до бърз растеж на корпоративните ангажименти, обещаващи повече действия по глобалните цели. Преди всичко, всеки пазар има свои собствени предизвикателства и възможности за околната среда. Предприятията трябва да идентифицират пазарите с най-големи възможности, за да допринесат за постигането на тези глобални цели.

  • Конкуренция за ресурси

Влошаването на околната среда, при което възобновяемите природни ресурси вече не могат да се саморегулират, е основна заплаха за компаниите. Очевидно, допълнително ще се ограничи достъпа до основни ресурси, прекъсвайки глобалното производство и предлагане. Това би причинило колебание на цените на стоките и увеличаване на международните конфликти. Кръговата икономика е новият икономически модел за устойчиво развитие, който играе ключова роля за постигане на целите за устойчиво развитие. С други думи, нищо не се губи, всичко продължава по-дълго като се споделя, използва повторно, ремонтира или рециклира. Този модел намалява натиска върху природните ресурси и носи икономически и социални ползи.

  • Изменения на климата

Една от основните цели за устойчиво развитие, е необходимостта от намаляване на глобалното затопляне до пред-индустриални нива. По този начин, биха могли да се избегнат катастрофални последици. В резултат на това, много страни поемат ангажимент да станат неутрални по отношение на въглеродните емисии, а бизнесът се присъединява към глобалните климатични удари за първи път. Тъй като корпорациите са зависими от природните ресурси за своите дейности, отделянето на растежа от въздействието на климата, стана наложително за оцеляване.

  • Недостиг на вода

Все по-често се наблюдава недостиг на вода. Те нарушават достъпа на потребителите и предприятията до редовно водоснабдяване и заплашват бизнеса. Тъй като глобалното безпокойство относно недостига на вода нараства, опазването на водата се превръща в основен приоритет за бизнеса. Това обаче представлява голяма възможност за производителите на добавки и за добросъвестните потребители. Със сигурност съществува потенциал за подобряване на качеството на водата и нейната достъпност, заедно с възможностите за разработване на продукти с по-нисък воден отпечатък.

  • Замърсяване

Бързата урбанизация увеличава замърсяването на въздуха. Това замърсяване е особено голямо на пазарите, които се базират върху консумацията на въглища. Например, зависимостта от изкопаеми горива вреди на много градове относно замърсяването на въздуха. Това замърсяване започва да надвишава многократно безопасните границите, определени от Световната здравна организация и представляват риск за човешкото здраве. С влошаването на качеството на въздуха в градските райони, правителствата реагират с местни стратегии за борба със замърсяването. Например, Великобритания забранява дизеловите и бензиновите автомобили от 2040 г. Безплатният обществен транспорт в някои европейски градове или бързо развиващата се индустрия на електромобили в Китай. Бизнесът пуска нови продукти, които или помагат на потребителите да подобрят качеството на въздуха в помещенията, или ги предпазват от замърсяване. В допълнение, 38% от младите потребители, които търсят ползи за замърсяването дори в грижата за кожата.

Автор – Maria Coronado Robles