• Our Vision for the Future

Свързани чрез качеството на въздуха

InsightAir Europe е млада и иновативна частна компания, която предлага сензорни мрежи за измерване на качеството на въздуха, свързани онлайн чрез облачен сървър. Тези мрежи се използват от различни компании и организации в сферата на промишлеността, медицината и бизнеса.

Чрез инсталиране на няколко сензора в едно и също помещение InsightAir Europe осигурява 4D измервания на качеството на въздуха (пространство и време). Мрежата от сензори дава представа за състоянието на въздуха в помещението и сигнализира чрез имейл/SMS, когато зададените параметри са надвишени. При правилно използване на тази информация нашите клиенти могат да оптимизират вентилацията и консумацията на енергия в съответното пространство. По-доброто качество на въздуха в закрити помещения е гаранция за по-добри резултати при работа / обучение, по-малко отпуски по болест и по-ниски разходи за енергия.

За сензорната мрежа за измерване на качеството на въздуха

Качеството на въздуха се променя в зависимост от времето и мястото на направените измервания. Това означава, че може да има сериозни изменения в качеството на въздуха в сградите. Ето защо измерванетосъс сензорна мрежа представя една по-достоверна картина за промените в състоянието на въздуха на определено място във времето.

В идеалния случай нашите клиенти могат да използват сензорната мрежа като основен източник на данни, чрез които постоянно да оценяват качеството на въздуха. При необходимостданните могат да бъдат сверени с данните, събрани със специални измервателни устройства с висока точност.

Естествени сензорни мрежи за качество на въздуха

Лишеите са естественият партньор и талисман на InsightAir. Тези симбиотични организми са много чувствителни замърсен въздух и символизират синергията и връзката, която ние в InsightAir искаме да постигнем със своите клиенти по целия свят. Чувствителността на лишеите ги превръща в своеобразни индикатори на замърсители във въздуха, особено серен диоксид, което отчасти се дължи на уникалната им биология.

Замърсителите на въздуха влияят неблагоприятно не само на растежа, репродуктивния потенциал и морфологията на лишеите, но и на разнообразни физиологични процеси. Всичко това води до ултраструктурни промени в тях. Влиянието на органичните замърсители върху лишеите все още не е документирано подробно и е основна област за бъдещи проучвания, въпреки че трябва да се свърши много работа и по отношение на обичайно по-известните замърсители на въздуха.

Нашия екип

Kristin Mertens
Director
Seppe Thys
Director
Joyce Roox
Business Development Manager