Monitoring van luchtkwaliteit in het Universitair Ziekenhuis Leuven

Een goede luchtkwaliteit is een must in medische sectoren. Deeltjesmonitoring kan onder andere bevorderend zijn om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Lees hier hoe InsightAir een Medisch sensornetwerk heeft opgesteld in het Universitair Ziekenhuis van Leuven.


Wie?

UZ Leuven

3000 Leuven

Wat?

Installatie van een Medisch Sensornetwerk voor de luchtkwaliteit in het Universitair Ziekenhuis van Leuven.

 

 

In een notendop

Een ziekenhuis is het mekka van welzijn en genezing. Hierbij speelt het reinheidsniveau een grote rol ter bevordering van de gezondheid van enerzijds de patiënten, maar anderzijds ook de werknemers.

Om de zuiverheid van ziekenhuizen te waarborgen, is het belangrijk om de binnenlucht, met name de kleine luchtdeeltjes, te monitoren. Zulke partikels zijn namelijk dragers van micro-organismen, denk aan bacteriën, algen, schimmels… Die kunnen op hun beurt enorm schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Om de interne luchtkwaliteit binnen het Universitair Ziekenhuis van Leuven te monitoren, hebben ze beroep gedaan op het sensornetwerk van InsightAir. Dat sensornetwerk meet 4-dimensionaal de luchtkwaliteit (AQ). Het UZ Leuven kan nu 24/7 de fluctuaties in de AQ bekijken, want zij hebben altijd direct toegang tot ons InsightAir-dashboard. Daarop staan alle geregistreerde gegevens die gemakkelijk te delen zijn met interne collega’s.

Het volledige verhaal
Achtergrond

Om de binnenluchtkwaliteit op peil te houden, is het van uiterst belang om de kleinste luchtdeeltjes te monitoren. Die deeltjes, of particles, zijn namelijk dragers van micro-organismen, ook wel microben genoemd. Microben kunnen een (in)directe, nefast effect hebben op de menselijke gezondheid. Het is vanzelfsprekend dat in een ziekenhuis zulke organismen uit den boze zijn.

Reeds genomen maatregelen

In het Universitair Ziekenhuis van Leuven volgden ze al een tijdje een strikt plan om de luchtkwaliteit te monitoren. Medewerkers voerden onder andere dagelijks handmatig de metingen uit.

Probleem

Hoewel de vroegere methode van het UZ Leuven niet slecht is, hangen hier enkele nadelen aan vast:

  • Manuele partikelmonitoren zijn relatief duur;
  • Deze meten slechts enkele punten in tijd en ruimte (e. single point measurements);
  • Resultaten beïnvloedbaar door de personen die de metingen uitvoeren (mensen produceren nl. continu deeltjes);
  • Dit type monitoring is enorm tijdrovend.

Om een grondig inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit, dienen medewerkers dagelijks naar de specifieke ruimtes te gaan om de metingen handmatig uit te voeren. Vervolgens moeten ze de gegevens manueel downloaden op de computer en die verwerken tot een behapbare materie.

Om deze manuele luchtmonitoring te optimaliseren, installeerde InsightAir een Medical Air Quality (MAQ) sensornetwerk in de gebouwen van het UZ Leuven.

Aanpak

Het gebruik van InsightAir’s vrijstaand AQ sensornetwerk is op meerdere vlakken een vooruitgang:

  • Dankzij de 4-dimensionale meting is het mogelijk om deeltjesbewaking te doen op meerdere locaties en over een langere periode. De monitoren registeren namelijk permanent de fluctuaties in luchtkwaliteit.
  • Ook andere parameters worden gelogd, zoals de temperatuur en relatieve vochtigheid.
  • Het systeem is beschermd tegen externe invloeden aangezien er geen menselijke interventie nodig is. Het systeem logt volledig automatisch.
  • De gebruikers hebben altijd en overal toegang tot de data via het dashboard van InsightAir.
  • Data kan eenvoudig gedeeld worden met collega’s.
  • Er kunnen waarschuwingen ingesteld worden wanneer bepaalde limieten worden overschreden.

Dankzij het InsightAir MAQ sensornetwerk, besparen de werknemers van het UZ Leuven nu veel meer tijd. In minder dan een jaar tijd verkregen ze hun rendement op de investering al terug. Daarnaast maakt het ziekenhuis gebruik van ons Service Level Agreement. Dat onderhoudscontract houdt in dat de monitoren onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden met een reservesensor indien nodig.


Lees hier meer over onze expertises omtrent cleanroom monitoring!

Graag meer inzicht verkrijgen in de luchtkwaliteit? Contacteer ons vrijblijvend.