Maakt airconditioning ons ziek?

Tegenwoordig gebruiken de meeste Europeanen dagelijks airconditioning. Bijna alle kantoorgebouwen, privéwoningen en transportvoertuigen zijn uitgerust met AC’s. Maar hebben we het eigenlijk nodig?

Volgens een studie gepubliceerd in International Journal of Epidemiology heeft natuurlijke ventilatie een positief resultaat op ziekteverschijnselen. Mensen die in gebouwen werken waarin AC is, hebben namelijk meer ziektesymptomen en voelen zich over het algemeen slechter.

“Uit een groot aantal onderzoeken is gebleken dat bewoners van kantoren met airconditioning vaker symptomen van het ziektebeeldsyndroom (sick building syndrome (SBS)) melden dan bewoners van natuurlijk geventileerde kantoren”, aldus William Fisk, leider van de Indoor Environment Group van Lawrence Berkeley National Laboratory. “SBS-symptomen zijn zelf-gerapporteerde symptomen, waaronder irritatie van ogen, neus of keel en ademhalingssymptomen zoals hoesten.”

Verder legde hij uit dat deze symptomen “mogelijk te wijten zijn aan het vocht van AC-units, waardoor mensen worden blootgesteld aan extra gifstoffen, allergenen of irriterende stoffen”. Dat vocht laat het systeem open voor kleine verontreinigingen.

“AC-systemen zijn vatbaar voor het verzamelen van besmettelijke organismen en allergenen, zoals huisstofmijten”, voegde Dr. Wassim Labaki, een professor in de interne geneeskunde en longarts aan de Michigan Medicine, toe. “Daarom is een goed onderhoud van deze systemen, inclusief regelmatig vervangen van filters, essentieel om de circulatie van ongezonde lucht te voorkomen.”

Aan de andere kant worden ook psychologische effecten overwogen. Pieken in de productiviteit van werknemers worden gemeten bij comfortabele temperaturen, wat vooral geldt voor vrouwelijke inwoners.

“Een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek wijst uit dat de menselijke prestaties in kantoorachtig werk worden gemaximaliseerd wanneer de temperaturen ongeveer 21-22 graden Celsius bedragen”, concludeert Fisk. “AC kan ons helpen dergelijke temperaturen te handhaven, maar andere technologieën kunnen ook helpen.”

“Dankzij AC kunnen ramen gesloten blijven en AC-systemen bevatten meestal filters die deeltjes uit de circulerende lucht verwijderen. Met AC en gesloten ramen worden de concentraties binnenshuis van buitenluchtverontreinigende stoffen (zoals deeltjes, ozon en allergenen) verlaagd.” Dit geldt vooral voor mensen met allergieën. In plaats van het raam te openen, is het inschakelen van de AC misschien de betere keuze om de hinderlijke symptomen te verminderen. Herhaaldelijk onderhoud van de apparatuur is ook nodig, omdat comfort en conservering de 2 belangrijkste factoren zijn.

Enerzijds zijn er verschillende alternatieven om koel te blijven tijdens de warme zomerdagen waardoor we altijd voor de beste keuze kunnen gaan. Denk aan koele daken, energiezuinige ramen, goede schaduw of ventilatoren. Anderzijds kan je ook overdag naar de verschillende kanten van het gebouw verhuizen zonder direct zonlicht. Je moet dus altijd zorgvuldig overwegen om de AC al dan niet in te schakelen.