Advies luchtverbetering scholen en dagcentra stad Antwerpen

Een scholengemeenschap in Antwerpen vroeg ons advies om de binnenluchtkwaliteit te optimaliseren. Lees hieronder hoe we te werk gingen.


Wie?

Scholen en opvangcentra Antwerpen

Antwerpen, België

Wat?

Advies geven over mogelijke luchtverbetering in scholen en opvangcentra in de stad Antwerpen.

 

 

 

In een notendop

De stad Antwerpen is een zeer dichtbevolkte stad waardoor scholen en kinderopvang middenin de drukke stad liggen. Het aanwezige drukke verkeer heeft tot enorm veel luchtverontreiniging geleid. Om die contaminatie tegen te gaan, heeft de stad reeds enkele maatregelen ingevoerd. Zo verlenen ze o.a. financiële hulp aan ondernemers die ook milieubewuster willen ondernemen. Zulke ondernemingen kunnen subsidies aanvragen mits zij professioneel advies verkrijgen. InsightAir geeft zulk advies.

Indien een stad ons om advies vraagt, gaan wij zo persoonlijk mogelijk te werk. Lucht is een fragiel gegeven waardoor het in elke stad of gemeente anders is. Zelfs binnen een stad kan lucht enorm hard verschillen per specifieke locatie. Dankzij ons advies, kan de scholengemeenschap in Antwerpen de luchtkwaliteit binnen hun schoolomgeving steeds optimaler aanpakken.

Het volledige verhaal

Achtergrond

Antwerpen is een dichtbebouwde stad, schaars aan vrije ruimte en rijk aan een dicht verkeersnet. Er heerst een toenemende behoefte aan voorzieningen zoals kinderdagopvangen en scholen. Gewoonlijk liggen zulke gebouwen nabij wegen met veel verkeershinder en dus in gebieden waar de luchtkwaliteit ondermaats is. Die gecontamineerde lucht is bijzonder schadelijk voor de kinderen die verblijven in die scholen en kinderdagverblijven. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tot 18 jaar blijvende fysieke schade oplopen door langdurige blootstelling aan vervuilde lucht. Hieruit is de noodzaak ontstaan maatregelen te nemen om die luchtverontreiniging te bestrijden om op die manier de schadelijke gevolgen op de gevoelige bevolkingsgroepen zo veel mogelijk te minimaliseren.

Reeds genomen maatregelen

De Stad Antwerpen heeft reeds enkele maatregelen ter harte genomen. Zo is sinds 2017 de lage-emissiezone in het stadscentrum van kracht. Een andere maatstaf is het beoordelingskader voor de ruimtelijke ligging en inrichting van locaties waar kinderen lang verblijven. Het doel erachter is om nieuwbouw- en renovatieprojecten voor voorzieningen voor kinderen te kunnen beoordelen en eventueel maatregelen op te leggen om gezondheidsrisico’s te beperken. Deze beoordeling wordt ook meegenomen als locaties worden bepaald en wanneer vergunningen worden verleend voor scholen en kinderdagverblijven.

Probleem

In gebieden met hoge luchtverontreiniging kan het beoordelingskader verzachtende maatregelen vereisen als voorwaarde voor de vergunning (bv. een luchtzuiveringssysteem installeren). Enerzijds roept dit vragen op over de impact die op scholen en kinderdagverblijven, zowel infrastructureel als financieel. Anderzijds brengt de aanschaf, installatie en onderhoud van een dergelijk luchtzuiveringssysteem een enorme meerprijs met zich mee. Bovendien zijn er verschillende aanbieders op de markt en is het moeilijk voor een schoolbestuur of kinderopvang om te bepalen welk systeem geschikt en mogelijk is.

Om financiële steun te verlenen, heeft de stad een voorziening voor luchtzuiveringsinfrastructuur ingevoerd voor zowel bestaande als nieuwe scholen en kinderdagverblijven die in een dergelijke luchtkwaliteitszone zijn gevestigd. Een eerste verplichte stap in de subsidieprocedure is het aanvragen van advies over de mogelijke luchtzuiveringssystemen voor de specifieke gebouwen of locatie. En hier komt InsightAir dus bij kijken.

Aanpak

Wij gaan graag heel persoonlijk te werk als we adviezen geven. Bij elke klant vragen we ons volgende dingen af: Welk type gebouw is het? In welke omgeving ligt het? Welke rol speelt het verkeer in dit verhaal? Zijn er andere factoren die bijdragen aan de contaminatie? …

De focus van ons advies zal altijd liggen op het vermijden van blootstelling binnen het schoolgebouw aan verontreinigingen die buiten het schoolgebouw ontstaan ​​(bijvoorbeeld NO2 door verkeer). Om een ​​gefundeerd advies te kunnen geven, is het noodzakelijk om zowel de kwaliteit van de binnenlucht als de buitenlucht te beoordelen. Lucht is namelijk een complexe zaak. Hoe dan ook, het voorkomen van verontreinigingen van buitenaf zal altijd een invloed hebben op de binnenluchtkwaliteit.