BREAKING: COVID-19 verspreidt zich door de lucht

Laten we even recapituleren. COVID-19? Wat?!

Misschien ben je meer bekend met de term ‘coronavirus’, ook wel ‘SARS-CoV-2’ genoemd, de afkorting van Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Een andere bekende term is het ‘nieuwe coronavirus’.

Virussen kunnen (over)leven door zichzelf te vermenigvuldigen. SARS-CoV-2 verspreidt zich van de ene persoon naar de andere door middel van druppels, bv. wanneer een geïnfecteerde persoon hoest, niest of praat. Deze zogenaamde vervuilde druppels zouden in de meeste gevallen op een oppervlak of op de vloer vallen. Volgens recent onderzoek [1] blijkt COVID-19 echter blijkbaar langer in de lucht kan hangen dan gedacht.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat COVID-19 enkele uren stabiel is in aerosols.

De studie, gepubliceerd in de medRxiv-depot, heeft bewezen dat het nieuwe coronavirus tot drie uur na aerosolisatie stabiel blijft. Bovendien kan het virus tot 24 uur op karton in leven blijven, tot vier uur op koperen oppervlakken en tot drie dagen op oppervlakken zoals plastic en roestvrij staal.

Er is nog steeds peer-group review nodig bij deze studie, maar de gevonden resultaten, die een opmerkelijk contrast met eerder gepubliceerde informatie aangeven, zijn niet onbelangrijk.

Meer redenen om aan te nemen dat aerosoloverdracht van het virus reëel is.

Een ander onderzoek [2], uitgevoerd in Wuhan-ziekenhuizen tijdens de SARS-CoV-2-uitbraak, bevestigt de hierboven besproken bevindingen. In deze tweede studie testten ze de lucht die resulteerde in depositiemonsters in een Intensive Care Unit (ICU) en een luchtmonster in een patiëntentoilet dat positief was voor COVID-19. Nogmaals, deze bevindingen geven redenen om te vermoeden dat de aërosoloverdracht van het virus vaker voorkomt dan eerder werd vermoed.

In de lucht of niet?

Er is nog geen consensus of het coronavirus alleen door druppels kan worden overgedragen of dat het ook in de lucht (airborne) hangt. Hoe dan ook, de waterbestanddelen van druppeltjes drogen op in de lucht en restanten van het drijvende virus (ook wel druppelkernen genoemd) blijven leven. Die resterende stukjes van het zwevende virus zijn lichter en kunnen dus lange afstanden afleggen.

Voorzorgsmaatregelen in de lucht

Er bestaan aërosolgenererende procedures in medische zorginstellingen die ervoor zorgen dat deeltjes langer in de lucht blijven. Sinds de recente studies overweegt de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voorzorgsmaatregelen betreffende de lucht voor medisch personeel.

“Het is erg belangrijk dat gezondheidswerkers extra voorzorgsmaatregelen nemen wanneer ze met patiënten werken en die procedures uitvoeren.” – Dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling voor nieuwe ziekten en zoönose van de WHO.

De kwetsbaren beschermen

Plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven, zijn een broeikas voor alle virussen en bacteriën, denk aan scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en bejaardentehuizen. Als een persoon al zwakker is door een andere infectie, is hij of zij kwetsbaarder voor o.a. COVID-19. Het is daarom van het grootste belang om op die plaatsen de lucht niet verontreinigd te houden.

Hoe kan je een plaats, kamer, gebouw… schoon houden?

Allereerst zijn de normale voorzorgsmaatregelen nog steeds erg belangrijk, zoals handen wassen, desinfecterende apparatuur, oppervlakken en kleding. Bovendien moet rekening worden gehouden met eventuele luchtzuivering, bovenop de hierboven besproken maatregelen.

Om het risico op verdere infectie in luchtkwaliteitsgevoelige gebouwen te helpen verminderen, biedt InsightAir de juiste ontsmettingsunits. De Virus Killers van InsightAir zijn uitgerust om alle in de lucht aanwezige microben, zoals bacteriën, virussen, VOC’s, schimmels, schimmels en giftig gas, te vernietigen en te elimineren.

Meer informatie: www.insightair.eu/products/

 

[1] De nieuwe studie van wetenschappers van de National Institutes of Health (NIH), CDC, UCLA en Princeton University in The New England Journal of Medicine.

[2] Yuan Liu, Ph.D., 1, †, Zhi Ning, Ph.D., 2, †, *, Yu Chen, Ph.D., 1, †, *, Ming Guo, Ph.D. , 1, †, Yingle Liu, Ph.D., 1, Nirmal Kumar Gali, Ph.D., 2, Li Sun, M.Sc., 2, Yusen Duan, M.Sc., 3, Jing Cai, Ph.D., 4, Dane Westerdahl2, D.Env., 2, Xinjin Liu, M.Sc., 1, Kin-fai Ho, Ph.D., 5, *, Haidong Kan, Ph.D., 4, *, Qingyan Fu, Ph .D., 3, *, Ke Lan, MD, PhD, 1, *