Milieurisico’s die zakelijke opportuniteiten voortbrengen? Het kan!

Misschien stond je er eerder nooit bij stil, maar milieurisico’s kunnen degelijk een positief effect hebben op je onderneming. Hoe? Dat ontdek je in deze blog. Eerst bespreken we wat een milieurisico precies inhoudt. Daarnaast gaan we verder in op de verschillende types en hoe die je onderneming positief kunnen beïnvloeden. 


Wat is een milieurisico?

Je kan van een milieurisico spreken als bepaalde activiteiten van een organisatie leidt tot nadelige effecten op levende organismen en het milieu. Dit fenomeen is vooral toegenomen sinds het ontstaan van de industrialisatie. De activiteiten van grote fabrieken en organisaties heeft geleid tot onder andere de huidige klimaatverandering, luchtvervuiling, waterschaarste en toenemende concurrentie om grondstoffen. 

Continue aanpassing van bedrijven

Bedrijven bevinden zich in een steeds veranderende markt en zijn dus constant op zoek naar nieuwe manieren om risico’s om te zetten in opportuniteiten. Dat leidt tot een snelle groei van zakelijke toezeggingen die meer actie beloven voor de wereldwijde doelstellingen (zie de Sustainable Development Goals (SDG)). Bovendien heeft elke markt zijn eigen uitdagingen en kansen op vlak van milieu. Bedrijven moeten dus nauwkeurig de markt identificeren om zo goed mogelijk aan die wereldwijde doelstellingen bij te dragen.

Onderliggende voordelen van milieurisico’s

Laten we zoals een optimist het glas halfvol bekijken en de milieurisico’s als een opportuniteit te beschouwen. Om in de huidige situatie goede zaken te doen, zal en moet je rekening houden met de risico’s die het milieu ondergaat. Je kan dus beter deze risico’s aanpakken en effectief gebruiken in je onderneming als een positief punt.

Hieronder gaan we dieper in op de vier eerder genoemde milieurisico’s. Eerst bekijken we hoe de uitputting van grondstoffen in je voordeel kan werken. Vervolgens leggen we uit hoe de klimaatverandering voordelig kan werken. Daarna bespreken we de waterschaarste en ten slotte nemen we de vervuiling onder de loep.

 • Uitputting van hulpbronnen
  Doorheen de jaren werd het milieu aangetast waardoor hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zichzelf niet meer reguleren. Dat heeft een negatieve invloed op de werking en het bestaan van organisaties. Daarnaast wordt de toegang tot grondstoffen steeds gecompliceerder met grote gevolgen op de wereldwijde productie en distributie. Prijsvolatiliteit en internationale conflicten worden steeds actueler. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen, is een circulaire economie van cruciaal belang. In zo’n economie gaat alles langer mee, gaat er niets verloren, wordt alles hergebruikt, gerepareerd of gerecycled. Dat model vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen én brengt economische en sociale winsten met zich mee.
 • Klimaatverandering
  Een van de SDG’s heeft betrekking op het klimaat. Om rampzalige gevolgen te voorkomen, moet de opwarming van de aarde teruggebracht worden tot pre-industrieel niveau. In teken hiervan verbinden veel landen zich ertoe om koolstofneutraal te worden en nemen bedrijven voor het eerst deel aan wereldwijde klimaatstakingen. Als je als bedrijf afhankelijk bent van natuurlijke hulpbronnen, is het essentieel om de groei los te koppelen van de klimaatimpact om te overleven.
 • Waterschaarste
  Wereldwijd is er steeds meer sprake van watertekorten. Dat heeft gevolgen voor zowel consumenten als bedrijven hun zakelijke activiteiten. Waterbestendigheid is dus een van de prioriteiten geworden. Hoe dan ook, dit kan een enorme opportuniteit zijn voor fabrikanten van ingrediënten of consumentenbedrijven. Er is potentieel om de waterkwaliteit en toegang te verbeteren, samen met mogelijkheden om producten te ontwikkelen met een kleinere watervoetafdruk.
 • Vervuiling 
  Door de snelle verstedelijking neemt de luchtverontreiniging toe, vooral in kolenmarkten. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen schaadt bijvoorbeeld steden met luchtverontreiniging. Ze overschrijden de limieten voor luchtverontreiniging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en vormen een risico voor de menselijke gezondheid.
  Door de verslechtering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden, zijn er al heel wat regeringen die actie ondernemen. Zo werd er in 2017 een lage emissiezone gemaakt van het centrum van Antwerpen (lees hier een samenwerking tussen InsightAir en de Stad Antwerpen), is er gratis openbaar vervoer in sommige Europese steden en is in China een snelgroeiende elektrische auto-industrie. Bedrijven lanceren nieuwe producten die consumenten helpen de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren of ze te beschermen tegen vervuiling. Bovendien zijn steeds meer millennials op zoek naar anti-vervuilingsvoordelen in huidverzorging. De trend tegen vervuiling verschijnt voor het eerst in de schoonheidsindustrie, waarbij verschillende merken nieuwe producten lanceren met claims voor milieubescherming.