Gezonde binnenlucht voor leerlingen

De grote vakantie loopt op zijn einde en alle leerlingen keren terug naar school. Maar is dat wel zo’n goed idee, met het coronavirus? Hoe kan je als schooldirecteur een veilige omgeving creëren voor je leerlingen? Ontdek onze tips hieronder.


Wat is binnenluchtkwaliteit?

De binnenluchtkwaliteit hangt af van de aanwezige schadelijke stoffen in een ruimte. De binnenlucht kan door meerdere bronnen worden verontreinigd. Denk aan CO2, toestellen, meubilair, aankleding, planten, dieren, aangevoerde lucht, slechte verluchting…

Het verband tussen CO2 en binnenluchtkwaliteit

CO2 is de chemische term voor koolstofdioxide en komt vrij telkens een mens uitademt. Die CO2 blijft als het ware in de ruimte ‘hangen’. Als gevolg van een hoge CO2-concentratie in een omgeving, ontstaat er een lage zuurstofconcentratie. Bijgevolg wordt de zuurstofopname in ons lichaam verdrongen en schakelen we over op een lager energiegebruik.

CO2 PPM Table

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de precieze relatie tussen de CO2-concentratie en de kwaliteit van de binnenlucht. Zo heeft een studie naar 400 Amerikaanse scholen het verband aangetoond tussen een stijgende CO2-concentratie en het toenemend ziekteverzuim, van zowel de leerlingen als het personeel. Uit een ander onderzoek blijkt overigens dat kinderen zich minder kunnen focussen zodra de CO2-concentratie toeneemt.

Wat is een hoge CO2-concentratie?

In België is er een Federale regelgeving over goede luchtkwaliteit vastgelegd in de codex Welzijn op het werk. Hierin staat o.a. dat de CO2-waarde maximaal 900 ppm mag bedragen, voor 95% van de tijd en berekend over maximaal 8 uur. Met andere woorden: de minimale toevoer van verse lucht per aanwezige werknemer per uur moet 40m³ bedragen.

“Ik pleit in klassen voor het monitoren van de ventilatie-effectiviteit door CO2-metingen.” Aldus Marc Van Ranst.

De binnenluchtkwaliteit in klassen optimaliseren
Klas bron Photo News HLN

Ook viroloog Marc Van Ranst is ervan overtuigd dat een lager CO2-gehalte de kans op de transmissie van het coronavirus verkleint. “Indien een kamer niet goed geventileerd wordt (hoog CO2-gehalte), lopen de mensen in die kamer een hoger risico op coronavirusbesmetting wanneer een superverspreider binnenkomt.”

Maar hoe bekom je een betere luchtkwaliteit? Ten eerste moet je de huidige situatie in kaart brengen. Door middel van een accurate duurmeting weet je wat de pijnpunten zijn. Daarna kan je op zoek gaan naar een gepaste oplossing en zo de luchtkwaliteit optimaliseren.

InsightAir biedt een compacte monitor aan (ontdek het hier) die continu de binnenluchtkwaliteit meet. Op dit handig apparaatje kan je de huidige CO2-concentratie, hoeveelheid fijn stof, relatieve vochtigheid en temperatuur zien. Het is zo groot als je handpalm en het is geschikt voor diverse toepassingen. Ideaal voor een klasomgeving.

 


Meer informatie over deze compacte sensor? Lees het hier of contacteer ons vrijblijvend.

Ontdek ook onze professionele Indoor Air Quality Sensor!