Het gevaar van ethyleenoxide

Wat is ethyleenoxide en waarom is het gevaarlijk? Ontdek hoe je moet handelen om steeds een veilige en gezonde omgeving te garanderen. 


Wat is ethyleenoxide?

Ethylene oxide

Ethyleenoxide (EtO of etheenoxide) is een organische verbinding, gedefinieerd door de formule C2H4O. Het is een kleurloos en ontvlambaar gas met een lichtzoete geur. Dit gas wordt geproduceerd door oxidatie van ethyleen in aanwezigheid van een katalysator.

Waar komt ethyleenoxide voor?

Etheenoxide komt voor bij de productie van oplos-, schoonmaak- en bindmiddelen antivries, textiel, polyurethaanschuim en farmaceutische producten

Dit kleurloze gas laat geen residu achter op voorwerpen waarmee het in contact komt. Daarom worden kleinere hoeveelheden toegepast in ontsmettingsmiddelen voor specerijen en cosmetica of in sterilisatiemiddelen van medische apparatuur in ziekenhuizen.

“Ethyleenoxide is een kankerverwekkend stof, geclassificeerd als Groep 1 carcinogeen.”
~ International Agency for Research on Cancer

Is ethyleenoxide gevaarlijk?

InsightAir_Pharmaceutical industry_ethylene oxide monitoring

EtO is een giftig gas en kan reeds na korte blootstelling symptomen vertonen. Het gas is geclassificeerd als Groep 1 carcinogeen door het International Agency for Research on Cancer (IARC).

De eerste symptomen na een blootstelling aan ethyleenoxide kunnen zijn: oogpijn, wazig zicht, keelpijn, hoesten, belemmerde ademhaling, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, kramp, blaren, braken. Bovendien kan het risico worden verhoogd op miskramen bij vrouwelijke werknemers, aantasting van testiculaire functie en spermaconcentratie. Een langdurige blootstelling kan leiden tot genetische schade, zenuwbeschadigingen, leukemie, lymfklierkanker en borstkanker.

Werknemers in de medische dienstverlening, de chemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie lopen een verhoogd risico op blootstelling aan etheenoxide. Het is dus belangrijk om dit gas goed onder controle te houden.

Hoe ga je om met ethyleenoxide?

Warehouse

Het is van uiterst belang om jezelf en je medewerkers te beschermen tegen de blootstelling van ethyleenoxide. Zo zijn er een aantal strenge voorzorgsmaatregelen die je kan treffen om inademing of huidcontact met het gas te vermijden. Denk aan procesomkasting, ventilatiesystemen, oog- en veiligheidsdouches, beschermende kleding, veiligheidsbril…

Daarnaast is het erg aangeraden om continue blootstellingsmetingen uit te voeren. Dankzij een permanente, real-time monitoring kan je het gas op de voet volgen, waardoor je proactief kan handelen om uitbraken of verhogingen van het gas compleet te vermijden.

“Dankzij real-time monitoring kan je proactief handelen en een veilige werkomgeving garanderen.”

Euromate-logo

Ethyleenoxide analyse in de praktijk

In samenwerking met Euromate biedt InsightAir een permanente monitoring van etheenoxide aan een Nederlandse klant. Meer specifiek gaat het om de monitoring in vier industriële hallen waarvan elk 100.000 kub per hal.

InsightAir voorziet het online platform waardoor een continue tracking van ethyleenoxide mogelijk is. Daarnaast bevat het een vroegtijdig waarschuwingssysteem die stijgende EtO-concentraties detecteert en een signaal naar de gebruikers verstuurt. Tot slot is InsightAir ook verantwoordelijk voor het slim maken van de lokale industriële luchtreinigers. Dat laatste houdt in dat wanneer een bepaalde waarde van ethyleenoxide wordt gemeten, de lokale industriële luchtreinigers automatisch in werking worden gesteld.

Die automatisering is mogelijk door de monitor en de luchtreiniger te koppelen met de InsightAir Air Quality Controller. Door de limiet van EtO ver voor de wettelijke toegestane grenswaarde in te stellen en dankzij de combinatie van het online platform en de Air Quality Controller, kan er een veilige werkomgeving worden gegarandeerd voor de werknemers.

Lees hier meer over de monitoring van ethyleenoxide.