• Our Vision for the Future

Verbonden via luchtkwaliteit

InsightAir Europe is een jong en innovatief particulier bedrijf dat sensornetwerken voor luchtkwaliteit aanbiedt, online verbonden via onze cloudserver. We zijn actief in industriële, medische en commerciële opstellingen. We streven naar betere werk- en leerresultaten, lager ziekteverzuim en lagere energiekosten.
Onze luchtkwaliteit sensornetwerken leveren 4D-inzichten (ruimte en tijd) met minstens twee sensoren voor eenzelfde parameter. Die netwerken geven enerzijds inzichten in het binnenklimaat en anderzijds sturen ze waarschuwingen (via e-mail of sms) als de vooropgestelde limieten overschreden zijn. Met de verworven informatie kan je vervolgens de ventilatie en het energieverbruik optimaliseren.

Luchtkwaliteit sensornetwerk

Lucht fluctueert naargelang tijd en ruimte. Zelfs binnen eenzelfde gebouw kan de luchtkwaliteit enorm variëren, afhankelijk van de plaats en het tijdstip dat de meting dus plaatsvond. Daarom opteren we voor een sensornetwerk dat een representatiever overzicht geeft van de gemeten luchtkwaliteit op een specifieke locatie én voor een langere periode.
Ons sensornetwerk kan je beschouwen als een primaire gegevensbron, waarbij de luchtkwaliteit voortdurend wordt geëvalueerd. De gegevens kunnen zelfs in bepaalde omstandigheden dubbel worden gecontroleerd met zeer nauwkeurige meetinstrumenten.

Sensornetwerken van natuurlijke luchtkwaliteit

We werken nauw samen met een natuurlijke partner, het korstmos. Dit symbiotische organisme is zeer gevoelig voor luchtverontreiniging en symboliseert de synergie en verbinding die InsightAir met haar klanten over de hele wereld wil bereiken. Daarnaast staan korstmossen bekend als gevoelige indicatoren van luchtverontreiniging, in het bijzonder zwaveldioxide, wat gedeeltelijk verband houdt met hun unieke biologie.
Luchtverontreinigende stoffen hebben niet alleen een negatieve invloed op de groei, het voortplantingspotentieel en de morfologie, maar ook op een grote verscheidenheid aan fysiologische processen, die ook tot uiting komen in ultra structurele veranderingen. De impact van organische verontreinigende stoffen op korstmossen is nog niet grotendeels gedocumenteerd en is een belangrijk gebied voor toekomstig werk, hoewel er nog veel werk moet worden verzet met de traditioneel erkende luchtverontreinigende stoffen.

Our team

Kristin Mertens
Director
Seppe Thys
Director
Joyce Roox
Business Development Manager